SƯỜN SUPER R-150C-U (50100KFV791ZB) Sản phẩm
Tên SƯỜN SUPER R-150C-U
50100KFV791ZB
Loại Tiêu chuẩn
Phân loại ĐỒ SẮT
Danh mục XE SỐ
Danh mục con SUPER DREAM
Giá VNĐ 2,101,000
Đơn vị CÁI (CAI)

Tính năng