BỢ CỔ (53216K56V00ZB) Sản phẩm
Tên BỢ CỔ
53216K56V00ZB
Loại Tiêu chuẩn
Phân loại ĐỒ NHỰA
Danh mục XE TAY CÔN
Danh mục con WINNER
Giá VNĐ 152,000
Đơn vị CÁI (CAI)

Tính năng