BỘ CĂM ĐÙM NIỀN SAU FUTURE 125 (42650KYZG00ZA) Sản phẩm
Tên BỘ CĂM ĐÙM NIỀN SAU FUTURE 125
42650KYZG00ZA
Loại Tiêu chuẩn
Phân loại ĐỒ SẮT
Danh mục XE SỐ
Danh mục con FUTURE 125
Giá VNĐ 920,000
Đơn vị CỤM (CUM)

Tính năng