BỘ ÁO WAVE ZX ĐỎ (AOKTL780DO) Sản phẩm
Tên BỘ ÁO WAVE ZX ĐỎ
AOKTL780DO
Loại Combo
Phân loại ĐỒ NHỰA
Danh mục XE SỐ
Danh mục con WAVE ZX
Giá VNĐ 2,109,000
Khuyến mãiVNĐ 2,050,000 (11/12/2019 - 11/12/2019)
Đơn vị
Combo Items
Tên sản phẩm Số lượng
SET IL COV TAIL R263 (83600KTL780ZB) 1
SET IL,R SD COVR263 (83400KTL780ZB) 1
FENDER, REAR (80100KEV900) 1
SET IL,L LEG R263 (64770KTL780ZB) 1
SET IL,R LEG SHD R263 (64750KTL780ZB) 1
SET IL,L BD COV R263 (64650KTL780ZB) 1
SET IL,R BD COV R263 (64600KTL780ZB) 1
COV FR TOP R263 (64500KFLD20ZD) 1
COV MP NH1 (64320KEV900ZB) 1
SET IL LM/P SD CO T2 (64250KTL780ZB) 1
SET IL RM/P SD CO T2 (64200KTL780ZB) 1
COV L FR FORK R263 (61400KEV900ZU) 1
COV R FR FORK R263 (61200KFL860ZF) 1
FEND FR R263 (61100KFL850ZL) 1
COV,RR HDL NH1 (53206KRS970ZA) 1
COV,FR HDL R263 (53205KFLD31ZC) 1
Chi tiết sản phẩm

Bộ áo gồm 16 chi tiết, hàng Honda chính hãng, đã dán tem sẵn, mặt nạ không tem.

Tính năng