BỘ ÁO WAVE S100 ĐEN (AOKVR880DEN) Sản phẩm
Tên BỘ ÁO WAVE S100 ĐEN
AOKVR880DEN
Loại Combo
Phân loại ĐỒ NHỰA
Danh mục XE SỐ
Danh mục con WAVE S100
Giá VNĐ 2,025,000
Khuyến mãiVNĐ 1,950,000 (10/12/2019 - 10/12/2019)
Đơn vị
Combo Items
Tên sản phẩm Số lượng
COV TAIL NH-A69P (83510KTL640ZG) 1
SETILL,L LEG TYPE1 (64770KVR880ZA) 1
SETILL,R LEG TYPE1 (64750KVR880ZA) 1
SETILL,L BODYC/V TYPE1 (64650KVR880ZA) 1
SETILL,R BODYC/V TYPE1 (64600KVR880ZA) 1
COVER COMP,L CENTER (64360KTL740) 1
COVER COMP,R CENTER (64350KTL740) 1
COVER,MAIN PIPE (64320KTL640) 1
SETILL,FRTOPC/V TYPE1 (64300KVR880ZA) 1
SETILL,L M/PSIDECOV NHA62M (64250KVR970ZA) 1
SETILL,R M/PSIDECOV NHA62M (64200KVR970ZA) 1
DÈ B RS 100 (61200KTL640) 1
FENDER FR NH-A69P (61100KTL640ZG) 1
COVER, HANDLE RR (53206KTL640) 1
COV,HNDL FR DISK NHA69P (53205KVR920ZB) 1
FENDER BASE COMP (33710KTL641) 1
Chi tiết sản phẩm

Bộ sản phẩm gồm 16 chi tiết.

Tính năng