BỘ ÁO WAVE S 100, ĐỎ (AOKVR880DO) Sản phẩm
Tên BỘ ÁO WAVE S 100, ĐỎ
AOKVR880DO
Loại Combo
Phân loại ĐỒ NHỰA
Danh mục XE SỐ
Danh mục con WAVE S100
Giá VNĐ 2,025,000
Khuyến mãiVNĐ 1,950,000 (10/12/2019 - 10/12/2019)
Đơn vị
Combo Items
Tên sản phẩm Số lượng
COVER,TAILR313C (83510KTL640YA) 1
SETILL,L LEG TYPE2 (64770KVR880ZB) 1
SETILL,R LEG TYPE2 (64750KVR880ZB) 1
SETILL,L BODYC/V TYPE2 (64650KVR880ZB) 1
SETILL,R BODYC/V TYPE2 (64600KVR880ZB) 1
COVER COMP,L CENTER (64360KTL740) 1
COVER COMP,R CENTER (64350KTL740) 1
COVER,MAIN PIPE (64320KTL640) 1
SETILL,FRTOPC/V TYPE2 (64300KVR880ZB) 1
SETILL,L M/PSIDECOV NHA62M (64250KVR970ZA) 1
SETILL,R M/PSIDECOV NHA62M (64200KVR970ZA) 1
DÈ B RS 100 (61200KTL640) 1
FENDER A FR R313C (61100KTL640YA) 1
COVER, HANDLE RR (53206KTL640) 1
COVER,HNDL FR.R313C (53205KVR920ZL) 1
FENDER BASE COMP (33710KTL641) 1
Chi tiết sản phẩm

Bộ sản phẩm gồm 16 chi tiết, đuôi sau chưa bao gồm chụp đèn.

Tính năng