BỘ ÁO WAVE RS100 XANH *BG132M* (AOKTL640XANH) Sản phẩm
Tên BỘ ÁO WAVE RS100 XANH *BG132M*
AOKTL640XANH
Loại Combo
Phân loại ĐỒ NHỰA
Danh mục XE SỐ
Danh mục con WAVE RS 100
Giá VNĐ 2,010,000
Khuyến mãiVNĐ 2,000,000 (10/12/2019 - 10/12/2019)
Đơn vị
Combo Items
Tên sản phẩm Số lượng
COV TAIL BG132M (83510KTL640ZA) 1
SET IL,L LEG SHD T5 (64770KTL640ZE) 1
SET IL,R LEG SHD T5 (64750KTL640ZE) 1
SET IL,L BD COV T5 (64650KTL640ZE) 1
SET IL,R BD COV T5 (64600KTL640ZE) 1
COVER COMP,L CENTER (64360KTL740) 1
COVER COMP,R CENTER (64350KTL740) 1
COVER,MAIN PIPE (64320KTL640) 1
COV SET,FR.TOP*BG132M* (64300KTL640ZF) 1
SET ILL, L M/P SIDE COV NH-411 (64250KWYA00ZA) 1
SET ILL, R M/P SIDE COV NH-411 (64200KWYA00ZA) 1
DÈ B RS 100 (61200KTL640) 1
FEND A,FRBG132M (61100KTL640ZA) 1
COVER, HANDLE RR (53206KTL640) 1
COV,HDL FR DISKBG132M (53205KTL640ZA) 1
FENDER BASE COMP (33710KTL641) 1

Tính năng