BỘ ÁO WAVE RS (AOKTL640DO) Sản phẩm
Tên BỘ ÁO WAVE RS
AOKTL640DO
Loại Combo
Phân loại ĐỒ NHỰA
Danh mục XE SỐ
Danh mục con WAVE RS 100
Giá VNĐ 2,000,000
Khuyến mãiVNĐ 1,950,000 (04/12/2019 - 04/12/2019)
Đơn vị
Combo Items
Tên sản phẩm Số lượng
COV TAIL R-263 (83510KTL640ZC) 1
SET IL,L LEG SHD T3 (64770KTL640ZC) 1
SET IL,R LEG SHD T3 (64750KTL640ZC) 1
SET IL,L BD COV T3 (64650KTL640ZC) 1
SET IL,R BD COV T3 (64600KTL640ZC) 1
COVER COMP,L CENTER (64360KTL740) 1
COVER COMP,R CENTER (64350KTL740) 1
COVER,MAIN PIPE (64320KTL640) 1
SET ILL,FR TOP COV TYPE3 (64300KWYA30ZC) 1
SET ILL, L M/P SIDE COV NH-411 (64250KWYA00ZA) 1
SET ILL, R M/P SIDE COV NH-411 (64200KWYA00ZA) 1
DÈ B RS 100 (61200KTL640) 1
DÈ TRƯỚC RS ĐỎ R-263 (61100KTL640ZC) 1
COVER, HANDLE RR (53206KTL640) 1
ĐẦU RS ĐỎ R263M (53205KVR920ZD) 1
FENDER BASE COMP (33710KTL641) 1

Tính năng