BỘ ÁO WAVE REPSOL (AOKTL670REPSOL) Sản phẩm
Tên BỘ ÁO WAVE REPSOL
AOKTL670REPSOL
Loại Combo
Phân loại ĐỒ NHỰA
Danh mục XE SỐ
Danh mục con WAVE REPSOL
Giá VNĐ 2,261,000
Khuyến mãiVNĐ 2,250,000 (01/12/2019 - 01/12/2019)
Đơn vị
Combo Items
Tên sản phẩm Số lượng
COV TAIL*PB373M*SPECTROLITE (83510KTL640ZS) 1
SHIEL SET,L.LEG T1(WL) (64770KTL670ZA) 1
SHIEL SET,R.LEG T1(WL) (64750KTL670ZA) 1
COV SET,L.BD T1(WL) (64650KTL670ZB) 1
COV SET,R.BD T1(WL) (64600KTL670ZB) 1
COVER COMP,L CENTER (64360KTL740) 1
COVER COMP,R CENTER (64350KTL740) 1
COV SET,M/P T1(WL) (64310KTL670ZA) 1
COV SET,FR.TOP*PB373M(WL) (64300KTL670ZB) 1
YR272 COV SET,L.M/P SDWL (64250KTL670ZL) 1
YR272 COV SET,R.M/P SDWL (64200KTL670ZL) 1
DÈ B RS 100 (61200KTL640) 1
FEND A,FR T1(WL) (61110KTL670ZB) 1
COVER, HANDLE RR (53206KTL640) 1
COV,HDL FR.*PB373M*SPECT (53205KTL640ZG) 1
FENDER BASE COMP (33710KTL641) 1

Tính năng