BỘ ÁO NEO 2009 XANH (AOKYL920XANH) Sản phẩm
Tên BỘ ÁO NEO 2009 XANH
AOKYL920XANH
Loại Combo
Phân loại ĐỒ NHỰA
Danh mục XE SỐ
Danh mục con FUTURE NEO
Giá VNĐ 3,006,000
Khuyến mãiVNĐ 3,000,000 (08/12/2019 - 08/12/2019)
Đơn vị
Combo Items
Tên sản phẩm Số lượng
SET ILL,TAIL COV B-206M (83600KVL900ZQ) 1
FENDER,REAR (80100KPH700) 1
SET ILL,L SIDE COV TYPE4 (64850KYL920ZD) 1
SET ILL,R SIDE COV TYPE4 (64800KYL920ZD) 1
SET ILL,L LEG SHIELD TYPE4 (64750KYL920ZD) 1
SET ILL,R LEG SHIELD TYPE4 (64700KYL920ZD) 1
SET ILL,L BODY COV TYPE4 (64650KYL920ZD) 1
SET ILL,R BODY COV TYPE4 (64600KYL920ZD) 1
LOUVER,FR TOP NH-411M (64520KTM970ZA) 1
COVER,FR TOP B-206M (64500KTM970ZM) 1
LOUVER,L NH-411M (64455KPH700ZD) 1
LOUVER,R NH-411M (64405KPH700ZD) 1
FR BODY COVER ASSY (64340KPH700) 1
COVER, CENTER (64325KPH700) 1
COVER,MAIN PIPE UPPER (64320KPH700) 1
COVER,UNDER B-206M (64310KPH700YC) 1
SET ILL,FR UPPER COV NH-A69P (64300KTM970ZB) 1
SET ILL,L M/P SIDE COV TYPE4 (64250KYL920ZD) 1
SET ILL,R M/P SIDE COV TYPE4 (64200KYL920ZD) 1
VISORSET,SPEEDMETER (64110KTM980) 1
FENER COMP, FRONT B (61200KTM970) 1
FENDER A,FRONT B-206M (61100KTM970ZQ) 1
SET ILLUST,SPEEDMETER COVER TY (53270KTM970ZA) 1
COVER HANDLE RR (53206KTM970) 1
COVER,HANDLE FR B-206M (53205KTM980ZH) 1
Chi tiết sản phẩm

Bộ sản phẩm gồm 25 chi tiết.

Tính năng