BỘ ÁO FUTURE NEO FI 2009 ĐỎ (AOKYL900DO) Sản phẩm
Tên BỘ ÁO FUTURE NEO FI 2009 ĐỎ
AOKYL900DO
Loại Combo
Phân loại ĐỒ NHỰA
Danh mục XE SỐ
Danh mục con FUTURE NEO
Giá VNĐ 3,870,000
Khuyến mãiVNĐ 3,680,000 (08/12/2019 - 08/12/2019)
Đơn vị
Combo Items
Tên sản phẩm Số lượng
SET ILL,TAIL COV R313C (83600KVL900ZE) 1
FENDER,REAR (80100KPH700) 1
SET ILL,L SIDE COV TYPE1 (64850KYL900ZA) 1
SET ILL,R SIDE COV TYPE1 (64800KYL900ZA) 1
SET ILL,L LEG SHIELD TYPE2 (64750KYL900ZB) 1
SET ILL,R LEG SHIELD TYPE2 (64700KYL900ZB) 1
SET ILL,L BODY COV TYPE2 (64650KYL900ZB) 1
SET ILL,R BODY COV TYPE2 (64600KYL900ZB) 1
LOUVER,FR TOP (64520KVL930) 1
COVER FR TOP R-313C (64500KTM970ZD) 1
LOUVER,L (64455KVL930) 1
LOUVER,R (64405KVL930) 1
SET ILL,FR BODYC/V NHA69P (64340KVL930ZA) 1
COVER,CENTER R-313C (64325KVL930ZC) 1
COVER,M/P UPPER R-313C (64320KVL930ZD) 1
COVER,UNDER NHA62M (64310KPH700ZV) 1
SET ILLUST,FR UPPER COVER (64300KVL940) 1
SET ILL,L M/P SIDE COV TYPE2 (64250KYL900ZD) 1
SET ILL,R M/P SIDE COV TYPE2 (64200KYL900ZD) 1
VISORSET,SPEEDMETER (64110KTM980) 1
FENER COMP, FRONT B (61200KTM970) 1
FENDER FR R-313C (61100KTM970ZD) 1
SET ILLUST,SPEEDMETER COVER TY (53270KPH701ZA) 1
COVER HANDLE RR R-313C (53206KVL930ZD) 1
COVER,HANDLE FR CAST R-313C (53205KTM980ZG) 1
Chi tiết sản phẩm

Bộ sản phẩm gồm 25 chi tiết

Tính năng