BỘ ÁO FUTURE NEO FI 2009 ĐEN (AOKYL900DEN) Sản phẩm
Tên BỘ ÁO FUTURE NEO FI 2009 ĐEN
AOKYL900DEN
Loại Combo
Phân loại ĐỒ NHỰA
Danh mục XE SỐ
Danh mục con FUTURE NEO
Giá VNĐ 3,870,000
Khuyến mãiVNĐ 3,680,000 (05/12/2019 - 05/12/2019)
Đơn vị
Combo Items
Tên sản phẩm Số lượng
SET ILL,TAIL COV NH-A69P (83600KVL900ZF) 1
FENDER,REAR (80100KPH700) 1
SET ILL,L SIDE COV TYPE1 (64850KYL900ZA) 1
SET ILL,R SIDE COV TYPE1 (64800KYL900ZA) 1
SET ILL,L LEG SHIELD TYPE1 (64750KYL900ZA) 1
SET ILL,R LEG SHIELD TYPE1 (64700KYL900ZA) 1
SET ILL,L BODY COV TYPE1 (64650KYL900ZA) 1
SET ILL,R BODY COV TYPE1 (64600KYL900ZA) 1
LOUVER,FR TOP (64520KVL930) 1
COVER FR TOP NH-A69P (64500KTM970ZF) 1
LOUVER,L (64455KVL930) 1
LOUVER,R (64405KVL930) 1
SET ILL,FR BODYC/V NHA69P (64340KVL930ZA) 1
COVER,CENTER NH-A69P (64325KVL930ZA) 1
COVER,M/P UPPER NH-A69P (64320KVL930ZA) 1
COVER,UNDER NHA62M (64310KPH700ZV) 1
SET ILLUST,FR UPPER COVER (64300KVL940) 1
SET ILL,L M/P SIDE COV TYPE1 (64250KYL900ZA) 1
SET ILL,R M/P SIDE COV TYPE1 (64200KYL900ZA) 1
VISORSET,SPEEDMETER (64110KTM980) 1
FENER COMP, FRONT B (61200KTM970) 1
FENDER FR NH-A69P (61100KTM970ZF) 1
SET ILLUST,SPEEDMETER COVER TY (53270KPH701ZA) 1
COVER HANDLE RR NH-A69P (53206KVL930ZA) 1
COVER HANDLE FR NH-A69P (53205KTM980ZA) 1

Tính năng