BỘ ÁO FUTURE NEO ĐỎ (AOKTM970DO) Sản phẩm
Tên BỘ ÁO FUTURE NEO ĐỎ
AOKTM970DO
Loại Combo
Phân loại ĐỒ NHỰA
Danh mục XE SỐ
Danh mục con FUTURE NEO
Giá VNĐ 3,076,000
Khuyến mãiVNĐ 3,000,000 (08/12/2019 - 08/12/2019)
Đơn vị
Combo Items
Tên sản phẩm Số lượng
COVERSET,TAILTYPE1 (83600KTM970ZA) 1
FENDER,REAR (80100KPH700) 1
COVERSET,L.SIDETYPE1 (64850KTM970ZA) 1
COVERSET,R.SIDETYPE1 (64800KTM970ZA) 1
SHIELDSET,L.LEGTYPE1 (64750KTM970ZA) 1
SHIELDSET,R.LEG*TYPE1 (64700KTM970ZA) 1
COVERSET,L.BODY*TYPE1*(WL) (64650KTM970ZA) 1
COVERSET,R.BODYTYPE1 (64600KTM970ZA) 1
LOUVER,FR TOP NH-411M (64520KTM970ZA) 1
COVER FR TOP R-313C (64500KTM970ZD) 1
LOUVER,L NH-411M (64455KPH700ZD) 1
LOUVER,R NH-411M (64405KPH700ZD) 1
FR BODY COVER ASSY (64340KPH700) 1
COVER, CENTER (64325KPH700) 1
COVER,MAIN PIPE UPPER (64320KPH700) 1
COVER,UNDER NHA69P (64310KPH700ZU) 1
C/VSET,FR.UPPER*NHA76M* (64300KTM970ZA) 1
C/V SET,L.M/PSIDETYPE1 (64250KTM970ZA) 1
COVERSET,R.M/PSIDER313 (64200KTM970ZA) 1
FENER COMP, FRONT B (61200KTM970) 1
FENDER FR R-313C (61100KTM970ZD) 1
SET ILLUST,SPEEDMETER COVER TY (53270KTM970ZA) 1
COVER HANDLE RR (53206KTM970) 1
COVER HANDLE FR R-313C (53205KTM950ZR) 1
Chi tiết sản phẩm

Bộ sản phẩm gồm 24 chi tiết

Tính năng