BỘ ÁO FUTURE 1 XANH MỰC (AOKFLXANH171) Sản phẩm
Tên BỘ ÁO FUTURE 1 XANH MỰC
secondary name BỘ ÁO FUTURE 1 XANH MỰC
AOKFLXANH171
Loại Combo
Phân loại ĐỒ NHỰA
Danh mục XE SỐ
Danh mục con FUTURE 110
Giá VNĐ 2,120,000
Đơn vị
Combo Items
Tên sản phẩm Số lượng
SET IL,TAIL COV PB171M (83700KFL830ZB) 1
PLATE L SD NH146M (83650KFL890ZA) 1
PLATE R SDNH146M (83550KFL890ZA) 1
SET IL,L SD COV PB171 (83450KFL890ZC) 1
SET IL,R SD COV PB171 (83400KFL890ZC) 1
FENDER,REAR (80100KFL890) 1
SET IL,R BD COV PB171 (64650KFL830ZA) 1
SET IL,R BD COV PB171 (64600KFL830ZA) 1
SHLD,L LEG PB171MU (64440KFL890ZD) 1
SHLD,R LEG PB171MU (64430KFL890ZD) 1
COV R M/P SD PB171MU (64400KFL890ZD) 1
COV CENTER NH158R (64350KFL890ZA) 1
COV MPNH158R (64320KFL710ZA) 1
MẶT NẠ FUTURE 110 XANH PB171 (64300KFL830ZA) 1
COV L FR FORK PB171MU (61400KFL890ZD) 1
COV R FR FORK PB171MU (61200KFL890ZD) 1
FEND FR PB171MU (61100KFL890ZD) 1
COV HDL RR PB171MU (53206KFL890ZD) 1
ỐP TRƯỚC TAY LÁI FU 110 XANH PB171MU (53205KFL890ZD) 1
Chi tiết sản phẩm

Bộ sản phẩm gồm 19 chi tiết.

Tính năng