BỘ ÁO FUTURE 1 XANH MỰC (AOKFLXANH171) Sản phẩm
Tên BỘ ÁO FUTURE 1 XANH MỰC
AOKFLXANH171
Loại Combo
Phân loại ĐỒ NHỰA
Danh mục XE SỐ
Danh mục con FUTURE 110
Giá VNĐ 2,110,000
Khuyến mãiVNĐ 2,050,000 (08/12/2019 - 08/12/2019)
Đơn vị
Combo Items
Tên sản phẩm Số lượng
SET IL,TAIL COV PB171M (83700KFL830ZB) 1
PLATE L SD NH146M (83650KFL890ZA) 1
PLATE R SDNH146M (83550KFL890ZA) 1
SET IL,L SD COV PB171 (83450KFL890ZC) 1
SET IL,R SD COV PB171 (83400KFL890ZC) 1
FENDER,REAR (80100KFL890) 1
SET IL,R BD COV PB171 (64650KFL830ZA) 1
SET IL,R BD COV PB171 (64600KFL830ZA) 1
SHLD,L LEG PB171MU (64440KFL890ZD) 1
SHLD,R LEG PB171MU (64430KFL890ZD) 1
COV R M/P SD PB171MU (64400KFL890ZD) 1
COV CENTER NH158R (64350KFL890ZA) 1
COV MPNH158R (64320KFL710ZA) 1
MẶT NẠ FUTURE 110 XANH PB171 (64300KFL830ZA) 1
COV L FR FORK PB171MU (61400KFL890ZD) 1
COV R FR FORK PB171MU (61200KFL890ZD) 1
FEND FR PB171MU (61100KFL890ZD) 1
COV HDL RR PB171MU (53206KFL890ZD) 1
ỐP TRƯỚC TAY LÁI FU 110 XANH PB171MU (53205KFL890ZD) 1
Chi tiết sản phẩm

Bộ sản phẩm gồm 19 chi tiết.

Tính năng