BÌNH XĂNG CON WAVE ALPHA ( WAVE NHỎ) (16100KRS901) Sản phẩm
Tên BÌNH XĂNG CON WAVE ALPHA ( WAVE NHỎ)
secondary name BÌNH XĂNG CON WAVE ALPHA ( WAVE NHỎ)
16100KRS901
Loại Tiêu chuẩn
Phân loại ĐỒ MÁY
Danh mục XE SỐ
Danh mục con WAVE ALPHA
Giá VNĐ 1,293,000
Khuyến mãiVNĐ 1,200,000 (11/03/2020 - 11/03/2020)
Đơn vị CÁI (CAI)

Tính năng