ÁO SUPER (AOGN5900) Sản phẩm
Tên ÁO SUPER
AOGN5900
Loại Combo
Phân loại ĐỒ NHỰA
Danh mục XE SỐ
Danh mục con SUPER DREAM
Giá VNĐ 954,000
Khuyến mãiVNĐ 900,000 (06/12/2019 - 06/12/2019)
Đơn vị
Combo Items
Tên sản phẩm Số lượng
NẸP THÙNG XĂNG SP TRÁI (87122GNG900) 1
NẸP THÙNG XĂNG SP PHẢI (87121GN5900) 1
COV L SD R150CU (83600GN5900ZK) 1
COV R SD R150CU (83500GN5910ZJ) 1
ĐUÔI SUPER KHÔNG TEM (80100GN5900ZM) 1
COV FR TOP R150CU (64310GBGB20ZC) 1
COVER FORK L R-150C-U (61160GN5890ZB) 1
COVER FORK R R-150C-U (61150GN5890ZB) 1
FENDER,FRONT R-150C-U (61100KVV900ZC) 1
COV HDL UND R150CU (53105GN5940ZA) 1
COVERHANDLEUPPERR-150C-U (53104GN5900ZM) 1

Tính năng