Welcome to PHUTUNGHONDAONLINE
SƯỜN SUPER

2,000,000 VNĐ

CẢNG WAVE ALPHA

123,000 VNĐ

CẢNG WAVE ZX

260,000 VNĐ

CẢNG SUPER CÓ CAO SU

230,000 VNĐ

CẢNG SAU S110

145,000 VNĐ

CẢNG SAU RSX

130,000 VNĐ

CẢNG SUPER KHÔNG CAO SU

186,000 VNĐ

CẶP GIÁ ĐỂ CHÂN WAVE ALPHA

246,000 VNĐ

Cặp giá để chân wave S

398,000 VNĐ

GẮP S110 - BẠC

392,000 VNĐ

GẮP RSX 110 - ĐEN

392,000 VNĐ

GẮP S110 - XÁM

360,000 VNĐ

TAY LÁI SUPER

155,000 VNĐ

TAY LÁI WAVE ALPHA

140,000 VNĐ

TAY DẮT FUTURE 125

407,000 VNĐ

GẤP FUTURE 2

1,100,000 VNĐ

CHẢNG 3 FU NEO/ FU II (KTM-900)

600,000 VNĐ

GẤP FUTURE NEO

640,000 VNĐ

CẶP GÁC CHÂN SAU SUPER

280,000 VNĐ

TAY DẮT SH (81200KTF980ZA)

780,000 VNĐ

BÌNH XĂNG LỚN VISION (K44)

400,000 VNĐ

CẦN ĐẠP THẮNG FU NEO

90,000 VNĐ

CHẢNG 3 (CỤM TRỤC CỔ LÁI) WINNER

670,000 VNĐ

CẦN ĐẠP PHANH SAU ALPHA

220,000 VNĐ

GÁC CHÂN SAU FU 2 (KPH-900)

840,000 VNĐ

CHÓNG ĐỨNG FU 2 (KPH-E20)

250,000 VNĐ

CẦN SANG SỐ FU 2 (KTM-880)

90,000 VNĐ

CẦN ĐẠP KHỞI ĐỘNG FU 2 (KPH-900)

130,000 VNĐ

TAY DẮT FUTURE 2 (KPH-B00ZA)

605,000 VNĐ

GẤP ALPHA (KRS-900ZA)

420,000 VNĐ

TAY DẮT WINNER BẠC (N10ZB)

273,000 VNĐ

TAY DẮT WINNER ĐEN (N10ZA)

273,000 VNĐ

CẶP GÁC CHÂN TRƯỚC WINNER

180,000 VNĐ

CẶP GÁC CHÂN SAU WINNER

370,000 VNĐ

GẤP WINNER X.

870,000 VNĐ

GÁC CHÂN TRƯỚC WINNER X

505,000 VNĐ

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html